1. In alle ruimtes is het verboden te roken.
 2. Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 3. De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden.
 4. Het dragen van (schone) sport- of vrije tijdskleding is vereist.
 5. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.
 6. Bij nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg.
 7. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.
 8. Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen in de oefen- en behandelruimtes behoudens met goedkeuring.
 9. Spomed is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 10. Gelieve alleen rondom het gebouw van Spomed te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en fietsen tegen de daarvoor bestemde steunen voor het pand.
 11. Omdat we voor u als patiënt de beste zorg willen, zijn wij als praktijk voortdurend op verbetering gericht en streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het kan zijn dat uw patiëntengegevens anoniem gebruikt worden om onszelf te toetsen en te verbeteren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aan uw behandelend fysiotherapeut laten weten.
 12. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de oefenzaal, evenals het maken van video’s en foto’s. (Privacy) Uitzondering hierop alleen in overleg met de behandelend fysiotherapeut. Daarnaast verzoeken wij u het telefoneren in de wachtruimte tot een minimum te beperken.