huisreglement

 

Voor de goede gang van zaken bij Spomed verzoeken wij u onderstaande informatie door te nemen:


1. In alle ruimtes is het verboden te roken.
2. Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes m.u.v.
bidons.
3. Gelieve geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten. Hiervoor zijn lockers
aanwezig, die afgesloten kunnen worden.
4. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de oefenzaal, evenals het maken van
filmpjes en foto’s. (Privacy) Uitzonderingen alleen in overleg met de behandelend fysiotherapeut.
5. De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden.
6. Het dragen van (schone) sport-, vrije tijdskleding is vereist.
7. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de
trainingsapparatuur vereist.
8. Alle apparatuur wordt uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld.
9. Bij nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg
met de behandelend fysiotherapeut.
10. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.
11. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de
intake door te nemen. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.
12. Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen in de oefen- en behandelruimtes behoudens met
goedkeuring van de behandelend fysiotherapeut.
13. Spomed is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen
directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
14. Gelieve alleen rondom het gebouw van Spomed te parkeren in de daarvoor bestemde
parkeervakken, fietsen tegen de daarvoor bestemde steunen voor het pand.
15. Spomed hanteert de richtlijnen van het KNGF met betrekking tot de klachtenregeling en privacy.
16. Spomed ondersteunt de KNGF-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
17. Omdat we voor u als patiënt de beste zorg willen, zijn wij als praktijk voortdurend op verbetering
gericht en streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het kan zijn dat uw
patiëntengegevens anoniem gebruikt worden om onszelf te toetsen en te verbeteren. Mocht u
hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aan uw behandelend fysiotherapeut laten weten.