nieuws

25-03-2020

25 maart Update Corona - openingstijden

De openingstijden van Spomed zijn in deze tijden anders dan gewoonlijk. Neem contact op met je fysiotherapeut voor het juiste tijdstip.

24-03-2020

24 maart Aangescherpte maatregelen COVID-19 (coronavirus)

24 maart Aangescherpte maatregelen COVID-19 (coronavirus)

Spomed is alleen open voor strikt noodzakelijke zorg.

Het KNGF scherpt haar advies 'professioneel handelen corona' aan en roept op tot afstand houden!

Bespreek met uw fysiotherapeut wat dit voor u betekent.

Uw zorg kan mogelijk op afstand plaatsvinden in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail of telefoon.

 

Maatschap Spomed

24-03-2020

24 maart NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen: daarom stellen zij alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking. Volgens de NZa is het voor een deel van de zorg mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. Kijk voor meer informatie op nza.nl.

23-03-2020

23 maart Update Corona

Geachte patiënt, 


Graag willen wij, maatschap van Spomed, u tekst en uitleg geven hoe wij omgaan met de huidige maatschappelijke situatie.Als gewaardeerde patiënt vertrouwt u op ons om bij Spomed volgens de meest recente inzichten veilig en verantwoord uw revalidatie vorm te geven. Nu de wereld te maken heeft met een ongekende uitbraak van COVID-19 (coronavirus), realiseren we ons meer dan ooit hoe belangrijk het is dat wij uw vertrouwde aanspreekpunt zijn inzake uw herstel bij bewegen.

In deze onzekere tijden begrijpen wij volledig dat u misschien aarzelt om naar ons centrum te komen en terughoudend bent voor het inroepen van onze expertise.

 

Wij kunnen u verzekeren dat Spomed alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om uw gezondheid te beschermen.

 

Wij volgen strikt de adviezen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 

Het KNGF volgt de adviezen van het RIVM en de GGD omdat alleen zij de situatie rond het virus in Nederland kennen. Vooral tijdens een crisis als deze is het belangrijk dat organisaties, en ook organisaties in de zorg, één beleid voeren en één advies volgen.

 

Wij kunnen u verzekeren dat we dagelijks nauw samenwerken met de experts van het KNGF en RIVM. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en baseren onze beslissingen consequent alleen op feiten.

Strikte hygiëneregels; 
We reinigen en desinfecteren onze apparatuur, ruimten en materialen altijd volgens de hoogste normen. 
Onze sterke focus op hygiëne geldt voor onze hele organisatie.

 

Overige maatregelen;

  • Wij vragen patiënten met koorts in combinatie met hoesten contact met ons op te nemen en kijken naar oplossingen voor behandeling op afstand met digitale middelen (zie link NZa), buiten ons centrum.
  • Per patiënt kan er maximaal 1 begeleider mee.
  • Wij spreiden de patiënten stroom waardoor er een minimaal aantal mensen tegelijk aanwezig is.

 
In 28 jaar Spomed-geschiedenis hebben we voor veel uitdagingen gestaan. Door u, onze patiënt, centraal te stellen in onze activiteiten, zijn we daar altijd sterker uitgekomen. Met die inzet in gedachten, zijn wij ervan overtuigd dat we ook deze uitdagingen zullen overwinnen. U kunt op ons rekenen!

Vriendelijke groet,
Arjen Frudiger

Martin Baan

Joris Buijtendijk

 

Maatschap Spomed

23-03-2020

23 maart Update Corona

Spomed is open. Wij volgen het officiele beleid van RIVM en KNGF.

Wij vragen patiënten met koorts in combinatie met hoesten contact met ons op te nemen.

Per patiënt kan er maximaal 1 begeleider mee. Klik hier voor actueel nieuws.

 

For English, look here

20-03-2020

20 maart Sportfysiotherapie praktijken zijn open

20 maart Sportfysiotherapie praktijken zijn open

De NVFS heeft op basis van overleg met beroepsverenigingen in de zorg het standpunt ingenomen dat sportfysiotherapie praktijken de deuren (voorlopig) open kunnen houden.

Sportfysiotherapeuten houden mensen op de been.

Zo zijn zij deskundig in het diagnosticeren van acute letsels. Sportfysiotherapeuten begeleiden en behandelen mensen die in hoog belaste situaties hun lichaam moeten gebruiken. Dat zijn sporters, maar evengoed werkende mensen die op dit moment cruciale taken vervullen. De sportfysiotherapeut ontlast de huisarts met beweegzorg en draagt bij dat er minder beroep wordt gedaan op ziekenhuiszorg. 

Daarbij komt dat het goed bewegend kunnen functioneren meerdere dimensies van gezondheid raakt. Vertrouwen, zelfredzaamheid, de wens om goed te kunnen participeren als de maatschappij op gang komt zijn hier voorbeelden van.

NVFS volgt de adviezen van de overheid en het RIVM voor zowel de bevolking als ook die voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat praktijken die open blijven stringente hygiëne maatregelen hanteren.

 

Bestuur NVFS

18-03-2020

18 maart Noodzaak continueren fysiotherapeutische zorg

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom heeft vanavond tegen de achtergrond van alle actuele corona-maatregelen de visie van het KNGF op de 'noodzaak van het continueren van fysiotherapeutische zorg' aan het ministerie van VWS voorgelegd. De kern van deze visie is dat het in het belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen is om fysiotherapie te blijven aanbieden. Met steun van het Expert Team Corona is de visie inhoudelijk onderbouwd.

Onze uitgangspunten zijn: 

  • De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis.
  • Daarnaast zal ook het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren.
  • Urgentie is groot omdat praktijken bezig zijn om hun dienstverlening te beperken en zelfs al te sluiten. Wanneer de beroepsgroep wil bijdragen aan het verlichten van het werk in de eerste en tweede lijn en het continueren van noodzakelijk zorg dan zullen we z.s.m. met een aanpak moeten komen die dit ook mogelijk maakt.
  • Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.

 
Kijk voor alle informatie op kngf.nl

17-03-2020

17 maart Update beleid fysiotherapie praktijken Corona crisis

17 maart Update beleid fysiotherapie praktijken Corona crisis

Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties voor ons allemaal heeft. Vanmiddag was er overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren. Het overleg concentreerde zich voornamelijk op het in stand houden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen wordt geleverd. 

Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

16-03-2020

16 maart Update Corona

Spomed is open. Wij volgen het officiele beleid van RIVM en KNGF.

Wij vragen patiënten met koorts in combinatie met hoesten contact met ons op te nemen.

Per patiënt kan er maximaal 1 begeleider mee.

10-03-2020

10/3/20 Website vernieuwd!

De website van Spomed is geheel vernieuwd. Overzichtelijker, nog meer informatie in tekst en (bewegend) beeld.

page loading