Enkel

Wij hebben een gespecialiseerd team voor de behandeling en diagnostiek van voet en enkelletsel. Kneuzingen en verzwikken van de enkel behoren tot de meest voorkomende letsels. Het komt regelmatig voor dat de verzwikte enkel na genezing niet meer 'de oude' is. Restklachten kunnen bestaan uit regelmatig zwikken, pijn, stijfheid of zwelling.

Naast de veel voorkomende enkelletsels hebben we de kennis en ervaring in huis om de meer complexe problematiek van voet en enkel te kunnen behandelen. Op grond van analyse en onderzoeksbevindingen zal een behandeltraject worden voorgesteld.

Er is een specifiek spreekuur met orthopedisch schoenmaker voor aanpassingen op maat.