Knie

Een van onze speerpunten is het kniegewricht, in het bijzonder de instabiliteit letsels van de knie. Het kniegewricht is een bijzonder fraai maar zeer complex gewricht. Het oplopen van een knieblessure, zoals bijvoorbeeld een voorste kruisband ruptuur, kan forse fysieke, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen hebben. Sporten, maar ook het dagelijks leven kan hierdoor ernstig beperkt worden.

 

Ons  multidisciplinair team verzorgt de opvang en begeleiding van onze patiënten met knieletsel op maat. Wij zullen zorg dragen voor een juiste diagnose en adequate behandelplan. Tests helpen de fysiotherapeut en medisch specialist in het volgen van het juiste beleid.

Knieluxatie / Multi-ligamentair knieletsel

Deze ernstige orthopedische letsels komen gelukkig weinig voor maar dit type letsel komt wel vaker voor ten gevolge van hoogenergetische ongevallen (trauma’s met hoge snelheden zoals o.a. verkeersongevallen), bij sport en bij obesitas.

 

Het letsel wordt helaas onvoldoende herkend, vaak inadequaat behandeld en heeft in een kwart van de gevallen desastreuze gevolgen zoals blijvend neurologisch letsel, functiebeperking of soms zelfs nog ernstiger.

 

Het is essentieel om de patiënt met dit type letsel door een multidisciplinair team direct op te vangen en door een gespecialiseerd team te behandelen en te revalideren.

Revalidatie na knieluxatie

De noodzakelijke multidisciplinaire aanpak door een gespecialiseerd team is cruciaal. Afstemming en het delen van specifieke kennis en ervaring zorgen voor een individueel revalidatieprogramma op maat.

 

Door de regelmatige afstemming van het beleid door overleg over specifieke aandachtspunten kunnen complicaties van dit ernstige letsel worden geminimaliseerd. Hierdoor worden de resultaten geoptimaliseerd. Het regelmatig verrichten van metingen ondersteund dit proces.

 

Orthopedisch chirurgen van het Erasmus M.C. en fysiotherapeuten van Spomed zijn gespecialiseerd in de opvang en revalidatie van deze ernstige orthopedische letsels. Door deze zeer nauwe samenwerking is dit multidisciplinair team in staat optimale zorg te bieden voor deze patiëntengroep zowel uit de regio Rijnmond als vanuit geheel Nederland.