Wervelkolom

Het merendeel van de mensen krijgt minimaal eens in zijn leven te maken met rugklachten. Dit kan een terugkerend probleem zijn en erg veel beperkingen in het dagelijks leven geven.

In veruit de meeste gevallen gaat het hierbij om aspecifieke rugklachten, dit zijn rugklachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak.

Bij slechts een klein deel van de rugklachten gaat het om specifieke rugklachten, denk hierbij aan klachten ten gevolge van bijvoorbeeld een hernia, een kanaalstenose of een wervelfractuur.

 

Wij zijn specialist in behandeling van deze specifieke en aspecifieke rugklachten. Wij werken hierbij nauw samen met diverse medisch specialisten. De behandeling bij Spomed is er op gericht om u op een actieve manier van uw rugklachten af helpen en te voorkomen dat u in de toekomst weer dezelfde klachten ontwikkelt.  

Wij nemen deel aan FysioTopics en revalideren wervelkolomproblematiek volgens de specifieke FysioTopics programma’s.