In opdracht van bedrijven en arbodiensten geven wij voorlichting aan hun werknemers over fysieke belasting, we geven advies over ergonomisch werken en we doen gezondheidschecks. Bij grotere bedrijven houden wij ook een fysiotherapeutisch spreekuur.

Als het nodig is verwijzen wij werknemers door. We zorgen ook voor wachtlijstbemiddeling. Aanvullend zijn er ook andere deskundige (para)medici aan onze praktijk verbonden, zoals psychologen en diƫtisten.

Onze multidisciplinaire aanpak, in combinatie met een actieve inbreng van medewerkers, leidt tot betere prestaties op de werkvloer en minder ziekteverzuim.