HKZ-keurmerk

HKZ-keurmerk

 

Kwaliteit

Inzichten ten aanzien van behandelmethodes veranderen voortdurend, maar vragen wel om een wetenschappelijke toetsing voordat de behandelprotocollen hierop aangepast worden. Een klinisch epidemioloog en een ‘Journal Club’ binnen Spomed zorgen ervoor dat alle behandelmethodes ‘state of the art’ blijven en uniform toegepast worden binnen ons centrum. Dit is maar een voorbeeld van het continue proces van verbetering binnen Spomed. Ons kwaliteitsmanagement systeem, met alle beschreven processen, ondersteunt ons om u de meest optimale zorg te kunnen leveren.

 

Vanaf 2007 maakt Spomed gebruik van een kwaliteitsmanagement systeem. In de afgelopen 9 jaar voldeed Spomed, zonder een enkele tekortkoming, aan de norm ISO 9001 en H.K.Z. voor extramurale praktijken fysiotherapie. Vanaf 2017 zal Spomed zich laten begeleiden en toetsen door Company Care Consultancy om ook in de toekomst aan bovengenoemde normen te blijven voldoen. 

 

Omdat we voor u als patiënt de beste zorg willen, zijn wij als praktijk voortdurend op verbetering gericht en streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het kan zijn dat uw patiëntengegevens anoniem gebruikt worden om onszelf te toetsen en te verbeteren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aan uw behandelend fysiotherapeut laten weten.